Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Dobra wiadomość dla hotelarzy i restauratorów. Od 18 lipca do 20 sierpnia br. przedsiębiorcy branży HoReCa, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa, które na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

PRZEZNACZENIE WSPARCIA:

  • działania inwestycyjne:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,

- roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,

- inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,

- działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,

  • działania doradcze (usługi doradcze niezbędne do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych)
  • działania szkoleniowe (koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników
    w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

- bezzwrotna dotacja,

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 600 000,00 zł.

- maksymalna kwota wsparcia: 540 000,00 zł

- maksymalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.