Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

MŚP - CO TO JEST I JAKIE MA ZNACZENIE W DOTACJACH

MŚP – to kategoria przedsiębiorstw, która należą do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a więc takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Wielkość przedsiębiorstwa Liczba personelu Roczny obrót Roczna suma bilansowa
Mikro < 10 < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro
Małe < 50 < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro
Średnie < 250 < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro

A JAKIE TO MA ZNACZENIE PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOTACJĘ CZY NALEŻĘ DO MŚP?

Znaczenie ma ogromne!
Po pierwsze – przynależność do sektora MŚP daje większe możliwości ubiegania się o dotację, bowiem zdecydowana większość konkursów unijnych jest przeznaczona właśnie dla sektora MŚP. A więc będziesz wiedział czy w ogóle może składać w danym konkursie.
Po drugie – jak już wiesz, że należysz do MŚP, to trzeba określić, czy jesteś firmą mikro, małą czy średnią – aby wiedzieć o jaki procent dotacji możesz się ubiegać? Jeżeli np. ubiegasz się o dotację na Śląsku w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jesteś firmą małą to możesz sięgnąć po dotację na poziomie 60 % Twojej inwestycji, a jak jesteś firmą średnią – to już UE sfinansuje 50 % Twojego projektu.

TO JAK W TAKIM RAZIE MAM USTALIĆ CZY JESTEM MŚP, OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zacznij od przygotowania kilku danych za ostatnie 3 lata obrachunkowe (najczęściej kalendarzowe) takich jak:

  • roczne obroty (przychody ze sprzedaż) Twojej firmy
  • sumy bilansowej na koniec każdego okresu
  • wielkości zatrudnienia – wylicz średnie zatrudnienie za dany rok w etatach.

Uwaga!
Możesz też utracić lub nabyć status MŚP. Jeśli Twój podmiot przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację – podmiot zachowuje status MŚP. Jeżeli jednak zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, w trzecim roku nastąpi utrata/nabycie statusu MŚP. Dlatego musisz zbadać 3 ostatnie lata.
Ale to jeszcze nie wszystko, bo aby określić, czy masz status MŚP, to musisz ustalić czy Twoja firma jest samodzielna czy może powiązana z innymi podmiotami (kapitałowo lub osobowo).

USTALIĆ CZY MOJA FIRMA JEST POWIĄZANA Z INNYMI PODMIOTAMI…CZYLI???

Jeżeli masz tylko 1 podmiot i nie masz udziałów w innych firmach lub inni nie mają udziałów w Twojej firmie, to sprawa jest prosta – jesteś tzw. PODMIOTEM SAMODZIELNYM.
Jeżeli zaś masz udziały w innych firmach jako Ty (POWIĄZANIA OSOBOWE) lub Twoja firma jest udziałowcem w innym podmiocie (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE), to trzeba sumować dane tych podmiotów powiązanych dla określenia statusu MŚP.

Aby jednak zrobić to prawidłowo, musisz sięgnąć do Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub do wyjaśnień zawartych w wydanym przez Komisję Europejską „Poradniku dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP”.

Jeżeli jednak nie chcesz zgłębiać ww. dokumentów, a potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy określeniu statusu MŚP, to zdaj się na nas!
20 lat doświadczenia i analiza setek podmiotów dla potrzeb określenia statusu MŚP, pozwoliła nam na zdobycie fachowej wiedzy w tej dziedzinie.