Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

 W terminie od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski w ramach KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) z zakresu wsparcia MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstw na wykonywanie działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Przedsięwzięcie może trwać max 18 m-cy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.                                                               

Finanse:

 • 50% dofinasowania
 • Maksymalna wielkość dotacji 3 mln zł – dla MIKRO przedsiębiorców
 • Maksymalna wielkość dotacji 10 mln zł – dla MAŁYCH przedsiębiorców
 • Maksymalna wielkość dotacji 15 mln zł – dla ŚREDNICH przedsiębiorców

Dofinasowanie można otrzymać m.in. na:

 • Budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remontu połączonego z modernizacją, który jest niezbędny do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,
 • Zakup NOWYCH maszyn i urządzeń;
 • Zakup NOWYCH środków transportu, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • Zakup i instalację NOWYCH stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 • Zakup oprogramowania komputerowego, systemów teleinformatycznych, patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.
 • Koszty nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budowy
 • Koszty dokumentacji (m.in. kosztorysy, projekty, operaty, biznes plan)

Bezpłatnie skonsultuj z nami możliwość pozyskania dofinasowania.

Oferujemy fachowe wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.

Zapraszamy do współpracy.