Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022
Image

POZYSKAMY DLA CIEBIEDOTACJE NA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

Dotacje na przetwórstwo rolno-spożywcze stanowią istotne wsparcie dla polskiego sektora rolno-spożywczego, sprzyjając jego rozwojowi i modernizacji. To dzięki tym środkom finansowym przedsiębiorstwa mogą inwestować w zaawansowane technologie i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym, co z kolei przekłada się na wzrost eksportu produktów rolnych. Według danych opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sierpniu 2022 roku, wartość wywozu towarów z sektora rolno-spożywczego osiągnęła poziom 21,9 mld euro, czyli około 101 mld zł. Jest to wzrost o 23,6% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ?TO PROSTE – ZDAJ SIĘ NA NAS!

Jak dotacje na przetwórstwo zmieniają oblicze polskiego rolnictwa?

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego odgrywa ważną rolę w gospodarce Polski, będąc nie tylko istotnym źródłem zatrudnienia, ale również znaczącym eksporterem na rynki międzynarodowe. Możliwość jego dalszego rozwoju jest w dużym stopniu zależna od dostępności dotacji, które umożliwiają wdrażanie nowoczesnych technologii. Te środki finansowe są nieocenione w zwiększaniu konkurencyjności polskich produktów na globalnym rynku oraz stymulują innowacje w całym sektorze. Dzięki dotacjom przedsiębiorstwa mogą modernizować procesy produkcyjne, wprowadzać na rynek nowe, lepsze jakościowo produkty, co bezpośrednio przekłada się na wzrost gospodarczy kraju.

Jakie są główne cele dotacji na przetwórstwo rolno-spożywcze?

Głównym celem dotacji na przetwórstwo spożywcze jest wsparcie przedsiębiorców w branży w unowocześnianiu i rozszerzaniu procesów produkcyjnych oraz asortymentu produktów. Dofinansowania te umożliwiają poprawę jakości żywności, co wpływa na zdrowie konsumentów oraz jest istotne dla konkurencyjności produktów na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ponadto, środki finansowe są przeznaczone na implementację rozwiązań przyjaznych dla środowiska, co ma na celu redukcję negatywnego wpływu działalności przemysłowej na naturę.

Dzięki dostępnym dotacjom unijnym na przetwórstwo przedsiębiorcy mogą inwestować w budowę, przebudowę lub modernizację budynków produkcyjnych i magazynowych. Finansowanie obejmuje między innymi zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej oraz systemów do sterowania procesami produkcji. Środki można także przeznaczyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak oprogramowanie do zarządzania firmą.

Szerokie spektrum wsparcia unijnego dla przetwórstwa rolnego

Nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027 otwiera przed przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego nowe możliwości zdobycia dofinansowania na przetwórstwo poprzez dwa istotne programy krajowe. Pierwszy z nich, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), realizowany w ramach działania A.1.4.1, oraz Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, działanie I 10.7.1, skupiają się na zwiększaniu innowacyjności i efektywności przemysłu.

Dofinansowanie do przetwórstwa oferowanego w ramach tych programów jest dostępne dla szerokiego spektrum podmiotów z branży, w tym małych i średnich przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolne, grup producentów rolnych, spółdzielni oraz uznanych organizacji producentów, które zajmują się wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu. Wsparcie to pozwala na realizację różnorodnych projektów inwestycyjnych, które mogą obejmować budowę nowych budynków i budowli, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także inwestycje związane z ochroną środowiska.

Nowa perspektywa unijna stanowi znaczące wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, umożliwiając rozwój i modernizację działalności zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi i oczekiwaniami konsumentów.

Maksymalne kwoty dotacji  na przetwórstwo z KPO i WPR dla polskich MŚP

W ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), maksymalna kwota dotacji, jaką może otrzymać jedno MŚP, to 10 milionów złotych. Jest to suma, która może znacząco wpłynąć na skalę i jakość przeprowadzanych inwestycji. Z kolei, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, maksymalna kwota dotacji dla MŚP wynosi 15 milionów złotych.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie na przetwórstwo rolne, przedsiębiorcy mają prawo do otrzymania zaliczki w wysokości 50% wnioskowanej kwoty. To rozwiązanie umożliwia szybsze rozpoczęcie realizacji projektu i poprawę płynności budżetowej, co jest szczególnie ważne dla MŚP, które często borykają się z wyzwaniami związanymi z finansowaniem swojej działalności na wczesnych etapach inwestycji.

Analiza projektu i zarządzanie dotacjami unijnymi na przetwórstwo – kompleksowe usługi od IR Consulting

W IR Consulting specjalizujemy się w doradztwie dotyczącym pozyskiwania dotacji, także dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wsparcie w procesie aplikacyjnym oraz na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki naszemu doświadczeniu i głębokiej znajomości branży jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzić klientów przez cały proces aplikacji o środki unijne.

Nasza oferta usług jest szeroka – zaczynając od analizy, poprzez przygotowanie i zarządzanie dokumentacją, a kończąc na tworzeniu harmonogramu realizacji projektu. Wspieramy również w rozliczeniu dotacji po zakończeniu inwestycji, co może być istotne dla wielu przedsiębiorstw.

Jednym z naszych sukcesów jest współpraca ze Spółdzielnią Sadowniczą „POLSAD" z Lewiczyna. Dzięki naszemu wsparciu spółdzielnia zrealizowała inwestycję w zakup nowoczesnych linii do sortowania i pakowania owoców, co znacząco poprawiło jakość i efektywność ich pracy. Pozyskaliśmy dla „POLSAD" dotację w wysokości 1 593 838,50 PLN, które pozwoliło na realizację projektu mającego na celu poprawę konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku.

IR Consulting – ekspert w pozyskiwaniu funduszy dla sektora rolno-spożywczego

Wybór IR Consulting jako partnera w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego niesie ze sobą liczne korzyści. Nasza firma wyróżnia się bogatym doświadczeniem, które pozwala nam skutecznie prowadzić klientów przez skomplikowany proces aplikacyjny. Dzięki głębokiej znajomości branży rolno-spożywczej jesteśmy w stanie precyzyjnie dostosować strategie działania do specyfiki każdego przedsiębiorstwa.

IR Consulting cieszy się również wysokim wskaźnikiem skuteczności w pozyskiwaniu finansowania, co świadczy o efektywności naszego indywidualnego podejścia do każdego projektu. Rozumiemy, że każdy klient ma unikalne potrzeby i oczekiwania, dlatego każdorazowo dostosowujemy nasze usługi tak, aby maksymalnie przyczynić się do osiągnięcia ich celów biznesowych.

Wybierając IR Consulting, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego mogą być pewni, że ich inwestycje są w dobrych rękach, co pozwala im skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że zarządzanie formalnościami przebiega bez problemów.