Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022
Image

DOTACJE NA INWESTYCJEW nowe technologie i nie tylko

Dotacje na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii, dostępne dzięki funduszom unijnym, oferują istotne wsparcie finansowe. Inwestycje odgrywają ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw oraz w zwiększaniu ich konkurencyjności na rynku. Nowe technologie, rozumiane jako innowacyjne produkty, usługi czy procesy produkcyjne, które nie były wcześniej dostępne na rynku, przyczyniają się do zwiększenia użyteczności i jakości oferowanych produktów oraz usług. Ponadto, często usprawniają one proces produkcyjny. Ważna jest również skala innowacyjności, począwszy od krajowej, poprzez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas. Sprawdź, co możemy jeszcze zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

DOTACJE NA INWESTYCJEW NOWE TECHNOLOGIE I NIE TYLKO

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw – dotacje na nowe technologie

Głównym celem dotacji na rozwój firmy jest wspieranie przedsiębiorstw w procesie ich modernizacji, rozbudowy oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. To istotne narzędzie umożliwiające działalności zwiększenie jej konkurencyjności na rynku, poprzez ulepszenie procesów produkcyjnych, jakości produktów lub usług, a także efektywności działania.

Środki na dotacje w ramach wdrażania nowych technologii są dostępne zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Szczególnie korzystne warunki oferowane są dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią trzon europejskiej gospodarki. Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój może pokryć nawet do 70% kosztów realizacji projektu.

Szeroki zakres możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstwa przez UE

Dotacja unijna na rozwój firmy to jedna z form wsparcia, która umożliwia przedsiębiorcom aktualizację i rozszerzenie ich zasobów technologicznych. Dofinansowanie to obejmuje szeroki wachlarz możliwości – od dotacji na zakup maszyn, przez inwestycje w wartości niematerialne i prawne, aż po rozbudowę infrastruktury produkcyjnej.

Dofinansowanie na sprzęt do firmy

Jednym z kluczowych obszarów, na który można uzyskać dotacje na wdrożenie nowych technologii, jest zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń. Pozwala to przedsiębiorstwom na modernizację parku maszynowego, co jest niezbędne do wprowadzania nowych produktów na rynek lub zwiększenia wydajności produkcji.

Dotacje na zakup wartości niematerialnych

Kolejnym ważnym aspektem, na który można dostać dofinansowanie na rozwój firmy, jest możliwość zakupu wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje czy know-how, co umożliwia wykorzystanie zaawansowanych technologii lub wiedzy specjalistycznej, stanowiącej klucz do rozwoju.

Dofinansowanie na rozbudowę firmy

Dotacje na innowacje mogą również pokrywać koszty budowy lub rozbudowy hal produkcyjnych, co jest istotne dla firm, które planują zwiększenie skali działalności lub wprowadzenie nowych linii produkcyjnych. Takie inwestycje są często konieczne do realizacji ambitnych planów rozwojowych i mogą znacznie wpłynąć na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Dotacje na zakup nieruchomości dla firm

Ponadto, obejmują one także dotacje na zakup nieruchomości dla firm, które są niezbędne do rozwijania działalności gospodarczej, jak również najem, dzierżawę czy leasing środków trwałych, gruntów i budynków. Daje to właścicielom działalności gospodarczej elastyczność w planowaniu i realizacji inwestycji, a także umożliwia dostosowanie do bieżących potrzeb i możliwości finansowych.

Dofinansowanie unijne dla IT

Ważnym aspektem jest również wspieranie inwestycji w obszarze IT, co pozwala przedsiębiorstwom na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które usprawniają zarządzanie, produkcję, sprzedaż czy komunikację z klientem. Dotacja na innowacje technologiczne dla IT umożliwia firmom dostęp do najnowszych systemów i metod.

Dotacje na ekologię

Nie można także pomijać eko dotacji, które wspierają przedsiębiorstwa w realizacji inwestycji przyjaznych dla środowiska. Wdrażanie rozwiązań, takich jak odnawialne źródła energii, recykling czy ograniczenie emisji szkodliwych substancji, staje się coraz ważniejsze zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i rosnących wymagań rynkowych oraz regulacji prawnych.

Dotacje na inwestycje oferują przedsiębiorstwom wszechstronne wsparcie finansowe umożliwiające realizację szerokiego zakresu projektów. Dzięki nim możliwe są modernizacje, rozbudowy oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności marki na rynku. Można uzyskać m.in. dotacje na budowę hali czy dofinansowanie na zakup sprzętu do firmy.

Programy w nowej perspektywie 2021-2027

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska może otrzymać ok. 76 mld EUR, w tym 72,2 mld EUR to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld EUR z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Około 60% funduszy unijnych trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a 40% będzie rozdysponowane poprzez programy regionalne.

Nowe programy na poziomie centralnym:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach którego zaplanowano m.in. takie ciekawe działania jak:
 • - Ścieżka SMART
 • - Kredyt Technologiczny
 • - Kredyt Ekologiczny
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Regionalne programy będą prowadzone niezależnie przez marszałków poszczególnych 16 województw, przykładowo.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027), w ramach którego zaplanowano takie konkursy jak:

 • - Makroinwestycje w MŚP (Działanie 10.3)
 • - Mikroinwestycje w MŚP (Działanie 10.3)
 • - Infrastruktura B+R oraz prace B+R w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2)
 • - Wdrożenie wyników prac B+R (Działanie 1.2)
 • - Innowacje cyfrowe w MŚP (Działanie 1.8)
 • Fundusze Europejskie dla Małopolskiego 2021-2027 (FEM 2021-2027), w tym przykładowo:
 • - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (1.3)
 • - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – projekty kompleksowe: B+R i wdrożenie (1.1)
 • - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację (8.6)

Pełne wsparcie w aplikacji o dotacje unijne na nowe technologie – odkryj usługi IR Consulting

Aplikowanie o środki unijne na rozwój firmy to proces, który wymaga dokładnego przygotowania i zrozumienia wymogów instytucji przydzielających dotacje. Dlatego warto zgłosić się po fachową pomoc IR Consulting. Z nami przejdziesz przez cały proces aplikacji. Oferujemy m.in.:

 • Analizę projektu
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Stworzenie harmonogramu realizacji projektu.

Zwiększ swoje szanse na uzyskanie dotacji unijnych na rozwój firmy dzięki IR Consulting

W IR Consulting rozumiemy, jak kluczowe dla rozwoju Twojej firmy może być uzyskanie dotacji unijnych. Dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo, które zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku. Współpracując z nami, zapewniasz sobie i swojemu przedsiębiorstwu szereg korzyści.

Indywidualne podejście. Każdy projekt traktujemy jako unikatowy, dostosowując strategie do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Twojego przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie pozwala precyzyjnie określić, jakie działania będą najbardziej efektywne w kontekście Twoich celów i specyfiki branży.

Wiedza ekspercka. Znamy procedury, wymagania i pułapki, które mogą pojawić się na drodze do uzyskania dofinansowania. Wykorzystujemy tę wiedzę, aby maksymalizować szanse na sukces Twojego projektu.

Wsparcie na każdym etapie. Towarzyszymy Ci na każdym etapie procesu – od wstępnej analizy projektu, poprzez opracowanie kompleksowej dokumentacji, aż po wsparcie przy zawieraniu umowy o dofinansowanie.

Aplikowanie o dotacje unijne na nowe technologie to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko dokładnego przygotowania i zrozumienia wymogów, ale także profesjonalnego podejścia i wiedzy eksperckiej. Skorzystanie z usług IR Consulting może być kluczowe dla pomyślnej realizacji projektu i uzyskania potrzebnego finansowania.

Jakie wyzwania i możliwości dają dotacje na rozwój firmy?

Jednym z głównych wyzwań w procesie aplikacyjnym jest złożoność procedur i wymogów dokumentacyjnych. Aplikujący muszą przygotować kompleksową dokumentację, która często obejmuje szczegółowe plany biznesowe, analizy finansowe oraz opisy technologiczne projektów. Dodatkowo, zrozumienie specyficznych kryteriów kwalifikowalności i dopasowanie projektu do priorytetów programów finansujących może być skomplikowane, zwłaszcza dla firm nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Mimo tego dotacje na inwestycje w nowe technologie otwierają przedsiębiorstwom szerokie możliwości rozwojowe. Dofinansowanie może pokryć znaczącą część kosztów związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, co pozwala firmom na realizację projektów, które bez wsparcia zewnętrznego byłyby trudne do sfinansowania. To z kolei może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności, poprawy efektywności oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług.