Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022
Image

DOTACJE NA INWESTYCJEW nowe technologie i nie tylko

Inwestycje w nowe technologie to klucz do rozwoju każdej firmy. Nowe technologie w rozumieniu funduszy unijnych to innowacyjne produkty, usługi, procesy produkcyjne – czyli takie, które nie występują na rynku i wprowadzają konkretne rozwiązania; zwiększają użyteczność i jakość produktów, usług, usprawniają technologię wytwarzania produktów. Ważna jest skala innowacyjności, począwszy od krajowej, poprzez światową oraz najbardziej docenianą innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas. Sprawdź, co możemy jeszcze zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

DOTACJE NA INWESTYCJEW NOWE TECHNOLOGIE I NIE TYLKO

Środki unijne na rozwój firmy poprzez wdrażanie nowych technologii można znaleźć zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Projekty tego typu powinny przyczyniać się do rozwoju jak największej innowacyjności w przedsiębiorstwie. Dotyczyć mogą m.in. budowy lub rozbudowy hal produkcyjnych, zakupu maszyn, urządzeń czy całych linii technologicznych, które w efekcie mają przyczynić się do wdrożenia nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.


Dotacje na rozwój firmy oferowane są szczególnie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Dofinansowanie z Unii na rozwój firmy może sięgać nawet 70% wysokości kosztów projektu. Kwota dotacji jest jednak uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju konkursu.

Na co można pozyskać dotację?

 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;
 • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;
 • Zakup nieruchomości i budynków;
 • Najem, dzierżawę, leasing środków trwałych, gruntów i budynków.


Fundusze unijne stwarzają wiele możliwości dofinansowania, jednak kluczowy jest wybór konkursu odpowiadającego inwestycji oraz odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

 

PROGRAMY W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2021-2027

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska może otrzymać ok. 76 mld EUR, w tym 72,2 mld EUR to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld EUR z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Około 60% funduszy unijnych trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a 40% będzie rozdysponowane poprzez programy regionalne.

Nowe programy na poziomie centralnym:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach którego zaplanowano m.in. takie ciekawe działania jak:
  - Ścieżka SMART
  - Kredyt Technologiczny
  - Kredyt Ekologiczny
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

 

Programy regionalne realizowane będą odrębnie przez marszałków 16 województw, w tym np.

 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027), w ramach którego zaplanowano takie konkursy jak:
  - Makroinwestycje w MŚP (Działanie 10.3)
  - Mikroinwestycje w MŚP (Działanie 10.3)
  - Infrastruktura B+R oraz prace B+R w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2)
  - Wdrożenie wyników prac B+R (Działanie 1.2)
  - Innowacje cyfrowe w MŚP (Działanie 1.8)
 • Fundusze Europejskie dla Małopolskiego 2021-2027 (FEM 2021-2027), w tym przykładowo:
  - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (1.3)
  - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – projekty kompleksowe: B+R i wdrożenie (1.1)
  - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację (8.6)