Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022
Image

STWORZONE DLA CIEBIEBIZNESPLANY I POŚREDNICTWO KREDYTOWE

W IR Consulting specjalizujemy się w pisaniu biznesplanów i pośrednictwie kredytowym, oferując kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji biznesowych. Tworzenie dokładnych biznesplanów jest istotne, aby ocenić realność i opłacalność projektów. Dzięki długotrwałej współpracy z renomowanymi bankami i instytucjami posiadamy szczegółową wiedzę o dostępnych ofertach kredytowych, co umożliwia nam skuteczne doradztwo i pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania dla naszych klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i profesjonalizmu w realizacji Twoich przedsięwzięć biznesowych.

BIZNESPLANY I POŚREDNICTWO KREDYTOWEGWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Fundamentalne znaczenie przygotowania biznesplanu

Rozpoczęcie działalności gospodarczej bez profesjonalnego biznesplanu często prowadzi do poważnych problemów w przyszłości. Biznesplan to nie tylko zbiór danych finansowych, ale przede wszystkim rzetelna analiza pomysłu na firmę oraz jej perspektywy rozwoju. Jest on istotnym etapem każdego przedsięwzięcia, ponieważ pozwala na ocenę jego opłacalności i realności w danej sytuacji rynkowej.

Przygotowanie skutecznego biznesplanu wymaga zrozumienia obecnych warunków rynkowych oraz prognozowania przyszłych trendów, co jest szczególnie ważne w przypadku wchodzenia na konkurencyjne rynki. Pomaga to w określeniu, jak wyróżnić ofertę firmy oraz jak efektywnie dotrzeć do potencjalnych klientów. Biznesplan musi również zawierać realistyczną analizę finansową, która wskaże, kiedy firma zacznie przynosić dochody oraz jaki kapitał jest potrzebny do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Pomoc w napisaniu biznesplanu z IR Consulting

Tworzenie biznesplanu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta oraz jego wymagań finansowych jest specjalnością IR Consulting. Stawiamy na rzetelne przeprowadzenie analizy i rozmowę z klientem. Na początku staramy się dogłębnie zrozumieć specyfikę branży, co pozwala na dostosowanie wszystkich późniejszych działań do unikalnej sytuacji i celów biznesowych.

Ważnym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy charakterystyki przedsiębiorstwa. Poznajemy profil działalności klienta, jego misję, czy strategiczne cele. Informacje te są podstawą do przeprowadzenia dalszych prac i pomagają w formułowaniu celów biznesplanu.

Pisanie biznesplanu z uwzględnieniem misji i celów strategicznych klienta

Przygotowywany przez nas biznesplan standardowo obejmuje:

 • Charakterystykę przedsiębiorstwa i profilu działalności
 • Ocenę struktury organizacyjnej, prawnej, marketingowej oraz finansowej firmy
 • Szczegółowy opis zaplanowanych inicjatyw biznesowych, w tym celów inwestycyjnych i marketingowych
 • Podstawowe założenia strategii, analiza SWOT oraz zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniej strategii
 • Schemat organizacyjny
 • Specyfikację techniczną
 • Strategię marketingową
 • Analizę finansową projektu z oceną jego rentowności

Każdy z tych kroków jest ściśle dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta oraz jego specyficznych wymagań finansowych, co zapewni, że finalny biznesplan będzie realistyczny i wykonalny.

Biznesplan jako narzędzie zwiększające atrakcyjność firmy

Biznesplan służy nie tylko do sformułowania celów budżetowych i marketingowych, ale ma również funkcję zewnętrzną, zwiększając atrakcyjność firmy w oczach potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych. Przygotowanie dobrze przemyślanego biznesplanu jest niezbędne do pozyskania inwestycji lub kredytów, co może znacząco wpłynąć na rozwój firmy.

Jak IR Consulting zapewnia najwyższą jakość w przygotowaniu biznesplanów?

IR Consulting specjalizuje się w sporządzaniu profesjonalnych biznesplanów od 2003 roku, co czyni nas ekspertami w tej dziedzinie. Przez te lata zrealizowaliśmy ponad 600 projektów dla różnorodnych podmiotów z wielu sektorów gospodarki, zawsze zachowując najwyższą jakość naszych usług. Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do każdego klienta pozwalają nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania na różnorodne cele biznesowe.

W zakładce „Historie sukcesów” można znaleźć liczne przykłady udanych projektów. Obejmują one między innymi budowę apartamentów inwestycyjnych w Szczyrku, realizację zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz projekt domów z garażem i ogródkami w Wilkowicach. Każdy z tych projektów był poprzedzony starannie przygotowanym biznesplanem, który określał realność i opłacalność przedsięwzięcia.

Zalety korzystania z usług pośrednictwa kredytowego

Korzystanie z usług pośrednictwa kredytowego przynosi wiele zalet. Nasi profesjonalni doradcy mogą skutecznie negocjować warunki umowy, co często skutkuje lepszymi warunkami kredytowymi niż te, które klient mógłby uzyskać na własną rękę. Współpraca z IR Consulting znacznie upraszcza również proces uzyskania finansowania, ponieważ pośrednik zajmuje się wszystkimi formalnościami i prowadzi klienta przez cały proces kredytowy, od początku do końca.

Profesjonalne pośrednictwo kredytowe na terenie Śląska i Małopolski z IR Consulting

Współpracując z IR Consulting, klienci zyskują wiele istotnych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i sukces ich finansowych przedsięwzięć. Jedną z głównych zalet jest oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, nasi doradcy są w stanie szybko zidentyfikować i porównać różne oferty bankowe, co pozwala znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania bez potrzeby poświęcania własnego czasu na żmudne poszukiwania i analizy.

Kolejnym istotnym atutem współpracy z nami jest dostęp do szerokiej oferty bankowej. Posiadamy rozbudowane kontakty i współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi, co pozwala na prezentację naszym klientom szerokiego spektrum ofert kredytowych.

Rozumiemy także, że każdy klient jest inny i ma unikalne potrzeby oraz oczekiwania. Dlatego każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do jego specyficznych wymagań i sytuacji finansowej.

Oferta pośrednictwa kredytowego na Śląsku i Małopolsce w IR Consulting obejmuje:

 • Indywidualną analizę finansową
 • Dobór oferty kredytowej
 • Wsparcie w negocjacjach i procesie aplikacyjnym

Rola studium wykonalności w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa

Studium wykonalności to dokument oceniający, czy dany projekt jest realny i czy warto go realizować. Proces tworzenia tego studium polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy, która bada, czy zespół dysponuje odpowiednimi zasobami i narzędziami potrzebnymi do wykonania projektu oraz czy przewidywany zwrot z inwestycji jest wystarczająco atrakcyjny, by projekt był ekonomicznie opłacalny. Studium to jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, które mogą znacząco wpłynąć na pozycję firmy na rynku. Zwykle wykonuje się je po przedstawieniu koncepcji projektu, ale przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Jego celem jest dostarczenie dokładnych informacji, umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o kontynuacji lub rezygnacji z inicjatywy. Przygotowanie takiego dokumentu obejmuje analizę rynkową, ocenę ryzyka, analizę SWOT oraz zestawienie potencjalnych korzyści i strat związanych z projektem.

Opracowanie studium wykonalności z IR Consulting

W IR Consulting również zajmujemy się opracowywaniem studium wykonalności dla różnorodnych projektów. Proces ten jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zapewnia, że każda inwestycja, którą nasz klient planuje, jest przemyślana, opłacalna i zgodna z jego długoterminowymi celami strategicznymi.

Kładziemy duży nacisk na ocenę zasobów dostępnych dla projektu, sprawdzając, czy zespół dysponuje odpowiednimi narzędziami, umiejętnościami i zasobami niezbędnymi do jego realizacji. Analizujemy również potencjalny zwrot z inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w IR Consulting, aby omówić, jak możemy wspierać Twoje przedsięwzięcia biznesowe i pomóc w realizacji Twoich celów finansowych.