Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

FST - to wsparcie transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.

Dla Śląska i zachodniej Małopolski trafi aż 2,4 mld euro !!!

Kto skorzysta na działaniach realizowanych w ramach procesu sprawiedliwej transformacji?

Mieszkańcy regionów najbardziej narażonych na skutki transformacji

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im ochronę przez:

- większe możliwości pod względem zatrudnienia w nowych i przechodzących transformację sektorach

- możliwości zmiany kwalifikacji

- poprawę efektywności energetycznej budynków

- inwestowanie w walkę z ubóstwem energetycznym

- lepszy dostęp do czystej, taniej i bezpiecznej energii.

Przedsiębiorstwa i sektory prowadzące wysokoemisyjną działalność lub obejmujące taką działalność

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im ochronę przez:

- wspieranie przejścia na technologie niskoemisyjne i dywersyfikacji gospodarczej bazującej na odpornych na zmianę klimatu inwestycjach i miejscach pracy

- tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów publicznych i prywatnych

- zapewnianie łatwiejszego dostępu do kredytów i pożyczek oraz wsparcia finansowego

- inwestowanie w tworzenie nowych firm, MŚP i start-upów

- inwestowanie w badania naukowe i innowacje.

Państwa członkowskie i regiony w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im ochronę przez:

- wspieranie przejścia na niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu rodzaje działalności

- tworzenie nowych miejsc pracy w zielonej gospodarce

- inwestowanie w publiczny, zrównoważony transport

- udzielanie pomocy technicznej

- inwestowanie w odnawialne źródła energii

- udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych

- udzielanie korzystnych pożyczek organom publicznym na szczeblu lokalnym

- poprawę infrastruktury energetycznej, systemów ciepłowniczych i sieci transportowych.