Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Makroinwestycje w MŚP

 

Nabór:

16.05.2023 do 27.06.2023

Dla kogo:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zarówno produkcyjne, jak i usługowe.

Gdzie:

Realizacja projektów będzie możliwa w 7 regionach województwa śląskiego: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim.

Zatem projekt musi być zlokalizowany w ww regionach.

Na co:

Dofinasowanie będzie można otrzymać na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wymogi:

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m in poprzez dywersyfikację, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu producji.

Wysokość dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 000 000 00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Rodzaj wsparcia:

Wsparcie będzie miało charakter dotacji z możliwością wypłacania zaliczek.

Alokacja:

400 500 000 00 PLN

Oferujemy fachowe wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.

Zapraszamy do współpracy.