Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Kredyt na innowacje technologiczne to bezzwrotna dotacja na spłatę częsci kredytu. Konkurs wspiera projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwa MŚP innowacji technologicznych w oparciu, o które przedsiębiorca rozpocznie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Innowacje technologiczne mogą mieć postać własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, know-how.

Sposób przekazywania dotacji jest atrakcyjny. Bank udziela kredytu inwestycyjnego na rynkowych zasadach. Przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotną dotację w postaci "premii technologicznej" w celu spłaty części kredytu technologicznego.

W obecnym konkursie, który trwa do 30.12.2020 r. wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorców:

- zniesiono maksymalny limit premii technologicznej. Można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji;

- możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa;

- większy katalog wydatków kwalifikowanych: m.in.

  • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
  • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

- zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt – bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Firma IR Consulting oferuje wsparcie w procesie pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.