Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Od 31 lipca do 05 września 2023 r. rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w działaniu Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację.

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarach górniczych objętych planem transformacji województwa małopolskiego tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Dofinansowanie uzyskają:

- inwestycje rozwojowe prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy,

- inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), w tym prowadzące do zmiany profilu działalności firm

- rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej

- inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach produkcyjnych i komunalnych

Dofinasowanie będzie można otrzymać na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, szkolenia rozwojowe dla pracowników lub przekwalifikowanie pracowników, a także na doradztwo czy consulting.

Forma i wysokość dofinansowania:

- bezzwrotna dotacja,

- maksymalne dofonasowanie: 85%

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 EUR,

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 EUR.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.