Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Program ten stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Na realizację FENG przeznaczonych zostanie niemal 8 mld Euro, które będą dostępne w formie bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów gwarancyjnych, kapitałowych i finansowych. Dostępne będę też instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Celem FENG jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Główne założenia FENG:

– Wsparcie całego procesu B+R+I

– Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju

- Współpraca nauki z biznesem

- Koncentracja na KIS

Program oferował będzie wsparcie modułowe:

 

Moduł obowiązkowy (B+R):

 

   Prace B+R

   lub Infrastruktura B+R

Moduły uzupełniające:

 

   Wdrożenie innowacji

   Cyfryzacja

   „Zazielenienie przedsiębiorstw

   Internacjonalizacja

   Kompetencje

Oferta Programu skierowana jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • sektora nauki,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Wsparcie będzie udzielane przez dwie Instytucje Pośredniczące:

  • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)