Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Od 5 września do 26 września 2023 r. rusza nabór wniosków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w działaniu Mikroinwestycje w MŚP. Będą to bezzwrotne dotacje dla firm ze Śląska.

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Wsparciem objęte mogą zostać firmy działające w podregionie katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim.

Dofinasowanie będzie można otrzymać na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne np. na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych, oprogramowania. Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Projekt musi przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m. in. poprzez:

  • dywersyfikację, czyli zmianę profilu działalności,
  • wprowadzenie nowych lub ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
  • stworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

W projektach mocno punktowane będą:

  • wdrożenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ),
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wdrożenie innych rozwiązań ekologicznych.

Forma i wysokość dofinansowania:

  • bezzwrotna dotacja,
  • wysokość wsparcia wyniesie 50% - 60% kosztów netto inwestycji oraz

85% dla kosztów pośrednich

  • minimalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN.
  • maksymalna wartość projektu: 2 000 000,00 PLN.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.