Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

17 czerwca br. KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE. 

KPO wspierać będzie następujące obszary:

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Transformacja cyfrowa

Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Zielona, inteligentna mobilność

Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO

Alokacja programu

Wysokość środków dostępnych w ramach KPO wynosi 158,5 mld złotych, w tym:

  • 106,9 mld złotych – w postaci dotacji
  • 51,6 mld złotych - - w postaci preferencyjnych pożyczek