Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

10 marca 2022 r. Zarząd Województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Program FE SL 2021-2027 określa główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Zgodnie z najnowszą wersją programu województwo śląskie będzie dystrybuować środki europejskie z 3 funduszy (EFRR, EFS+ i FST) w ramach 8 priorytetów:

  1. Inteligentne Śląskie (EFRR),
  2. Ekologiczne Śląskie (EFRR),

   III. Mobilne Śląskie (EFRR),

  1. Lepiej połączone Śląskie (EFRR),
  2. Społeczne Śląskie (EFS+),
  3. Śląskie dla mieszkańca (EFRR),

   VII. Śląskie bliżej obywateli (EFRR),

   VIII. Śląskie w transformacji (FST).

Alokacja programu

Wysokość środków dostępnych w ramach programu wynosi 2 792 340 098 euro, w tym:

  • 2 092 328 592 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 700 011 506 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Dodatkowo w aktualnej wersji programu FE SL 2021-2027 uwzględniono środki w ramach:

  • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – ok. 2 066 000 000 euro

Łączna alokacja Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 wynosi ok. 4 858 340 098 euro.