Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

 Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Definicja „Dostępności” jest szeroka – chodzi zarówno o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy osoby poruszające się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85 proc. ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70 proc. wartości tej części projektu.
Maksymalne wsparcie, jakie można otrzymać w konkursie, to 1 125 000 zł. Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.