Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Jak należy przygotować projekt, aby uzyskać dofinansowanie z funduszy UE?

 

 1. Wybierz program finansowania:
  Zidentyfikuj program finansowania EU, który najlepiej odpowiada tematyce Twojego projektu, a nie odwrotnie.
  Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat
  i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Zatem możesz uzyskać dofinansowanie między innymi na:
  • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań
  i wdrażanie innowacji,
  • wprowadzenie rozwiązań ekologicznych do firmy np. termomodernizacja budynków, wprowadzanie energooszczędnych technologii, inwestowanie
  w energooszczędne linie i urządzenia, inwestowanie w energię odnawialną np.
  w postaci paneli fotowoltaicznych,
  • informatyzację np. jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) lub wprowadzić do swojego biznesu np. elektroniczne systemy zarządzania, które usprawnią zarządzanie firmą, wpłyną na budowanie relacji z klientami.

 2. Zbadaj wymagania programu:
  Każdy program finansowania ma swoje specyficzne wymagania i kryteria. Przeczytaj uważnie dokumentację programu finansowania, aby zrozumieć, jakie cele musisz osiągnąć, jakie działania należy podjąć, jakie wskaźniki efektywności należy spełnić itp. Wymagania te będą stanowić podstawę Twojego projektu.

 3. Opracuj plan projektu:
  Na podstawie wymagań programu finansowania opracuj szczegółowy plan projektu. Wskazuj cele, cele pośrednie, działania, harmonogram, budżet i plan zarządzania projektem. Upewnij się, że Twój projekt jest zgodny z priorytetami programu finansowania i adresuje istotne wyzwania społeczne lub gospodarcze.

 4. Identyfikuj partnerów projektu:
  Jeśli program tego wymaga, poszukaj partnerów projektu, którzy będą mogli przyczynić się do osiągnięcia celów projektu. Mogą to być inne organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje akademickie. Partnerstwo może wzmocnić Twój projekt i zwiększyć jego szanse na uzyskanie dofinansowania.

 5. Przygotuj aplikację:
  Wypełnij aplikację zgodnie z wytycznymi programu finansowania. Aplikacja może wymagać przedstawienia szczegółowych informacji na temat projektu, takich jak cele, działania, budżet, plan zarządzania, plan monitoringu i oceny, itp. Przygotuj aplikację starannie i zwróć uwagę na szczegóły.

 6. Oceń ryzyko:
  Przeanalizuj potencjalne ryzyka związane z Twoim projektem i przedstaw plan zarządzania ryzykiem. Pokaż, że jesteś świadomy ewentualnych trudności i że masz strategie, aby sobie z nimi poradzić.

 7. Budżet projektu:
  Przygotuj dokładny budżet projektu, uwzględniając wszystkie niezbędne koszty, takie jak personel, sprzęt, materiały, szkolenia, działania promocyjne itp. Upewnij się, że Twój budżet jest realistyczny i proporcjonalny do zakresu projektu.

 8. Ocena i selekcja:
  Po złożeniu aplikacji, projekt zostanie poddany ocenie i selekcji przez odpowiednie organy zarządzające programem finansowania. Twoja aplikacja będzie analizowana pod względem jakości projektu, celów, planu działania, budżetu itp. Ważne jest, aby przedstawić jasne, konkretne i przekonujące argumenty dotyczące wartości Twojego projektu.

 9. Monitorowanie i raportowanie:
  Jeśli Twój projekt zostanie wybrany do dofinansowania, będziesz musiał monitorować postępy projektu, osiągane cele, wydatki i rezultaty. Przygotuj system monitoringu i raportowania, który będzie dostarczał regularne informacje o postępach projektu.

 

Ważne jest również skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami i ekspertami ds. funduszy UE w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procesu aplikacyjnego oraz dostępnych środków finansowych.