Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Okres trwałości projektu

Po rozliczeniu projektu unijnego, Beneficjent ma nadal pewne obowiązki w okresie trwania projektu. Okres trwałości projektu jest określony w umowie, zazwyczaj jest
to 3 lata od momentu ostatniej wypłaty środków na konto Beneficjenta. Oto niektóre z nich:

Forma prawna Beneficjenta:

Do momentu upływu okresu trwałości Projektu Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta. Jeśli sytuacja z jakich przyczyn musiałaby nastąpić Beneficjent jest zobowiązany najpierw poinformować ŚCP.

Realizacja planowanych działań:

Beneficjent powinien nadal kontynuować realizację działań, które zostały zaplanowane w ramach projektu. To oznacza, że musi utrzymać zaangażowanie
w osiąganie celów projektu i podejmować niezbędne działania:

  • nie może sprzedaż zakupionych z dotacji środków trwały, wartości niematerialnych i prawnych, w całym okresie trwałości muszą być amortyzowane.
  • ma obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu/trwałością projektu np. postępowanie ofertowe.

Monitorowanie postępów:

Beneficjent powinien nadal monitorować postępy projektu, aby upewnić się, że wszystkie cele i wskaźniki określone we wniosku
o dofinansowanie zostały osiągnięte zgodnie z planem.

Promocja projektu

Przez okres trwałości na stronie www Beneficjenta musi widnieć informacja
o projekcie, a zdjęcie plakatu czy tablica informacyjna w miejscu zadeklarowanym we wniosku.

Nowe miejsca pracy i utrzymane miejsca pracy.

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania miejsc pracy (zadeklarowanych etatów) zgodnie z Umową w okresie trwałości.
Warto zaznaczyć, że konkretny zakres obowiązków beneficjenta może się różnić w zależności od programu unijnego, rodzaju projektu i umowy podpisanej przez beneficjenta z instytucją zarządzającą. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami i zobowiązaniami wynikającymi z konkretnego projektu unijnego.