Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

1,2 MLD DOTACJI DLA SEKTORA HORECA JUŻ POCZĄTKIEM 2024 ROKU!

Już w I kwartale 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla firm z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura.

Rozpoczęcie naboru:

 • Koniec I kwartału 2024 r.

Dla kogo:

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z branży: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura.

Na co:

Dofinasowanie będzie można otrzymać na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na inwestycje produkcyjną lub usługową. Sfinalizować będzie można:

 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • roboty budowlane, także budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje zapobiegające powstawaniu odpadów: recykling/ponowne wykorzystanie odpadów oraz inwestycje w energię odnawialną,
 • szkolenia dla pracowników podnoszących ich kwalifikacje lub związanych
  z przekwalifikowaniem,
 • usługi doradcze o charakterze rozwojowym m.in. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.


Jakie wymogi:

Wsparcie udzielone zostanie przedsiębiorstwom:

 • prowadzącym działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu kodów PKD,
 • w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej
  30 % (liczonych rok do roku);

Zasady finasowania:

dotacja bezzwrotna

 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych (netto): 600 000,00 PLN,
 • max. wartość dotacja: 540 000,00 PLN,
 • min. wartość dotacji: 50 000,00 PLN,
 • max. poziom dofinansowania: 90%,
 • wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis,
 • wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki oraz refundacji;
 • okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
 • inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.;

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.

Zobacz również

DOTACJA min. 500 tyś. zł na wdrożenie Innowacji CyfrowychW marcu 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków dla przedsiębiorstw MŚP z terenu woj. śląskiego w ramach Działania 1.8 FE SL „Innowacje cyfrowe w...
Już w I kwartale 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla firm z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura. Rozpoczęcie naboru: ...
1.01 FENG Ścieżka SMART - do 80% dofinansowania w ścieżce SMART Ścieżka SMART to nowa koncepcja umożliwiająca kompleksowe wsparcie dużych przedsięwzięć, w szczególności badawczo-rozwojowych oraz związ...
Do 85 % dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R na Śląsku Od czerwca do lipca 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ramach działania „Badania, rozwój i ...
Nabór: Od 3 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. Dla kogo: Dla osoby fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów ro...
376 MLN DOTACJI NA PRACE B+R i INFRASTRUKTURĘ B+R na Śląsku już w IV kw. 2023!Od 31 października 2023 do 09 stycznia 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ra...
Ruszył drugi nabór na dofinansowanie w konkursie HoReCa 2024 Dobra wiadomość dla hotelarzy i restauratorów. 19.06.2024 ruszył drugi nabór w konkursie HoReCa. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć u...