Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

Do 500 TYS. PLN NA MAŁE PRZETWÓRSTWO

Nabór:

Od 3 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Dla kogo:

Dla osoby fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest rolnikiem lub małżonkiem rolnika.

Forma i wysokość dofinansowania:

Wsparcie udzielone zostanie przedsiębiorstwom w formie refundacji od 50% do 70% kosztów kwalifikowalnych

 • Minimalna wartość wsparcia: 20 000 zł
 • Maksymalna wartość wsparcia: 500 000 zł

Na co:

Dofinasowanie będzie można przeznaczyć na:

 • budowy, rozbudowy lub remonty połączone z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
 • budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko,
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń,
 • zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość,
 • utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość,
 • zakupu nowych środków transportu,
 • zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży,
 • modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach
 • przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę
 • koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu

Zobacz również

DOTACJA min. 500 tyś. zł na wdrożenie Innowacji CyfrowychW marcu 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków dla przedsiębiorstw MŚP z terenu woj. śląskiego w ramach Działania 1.8 FE SL „Innowacje cyfrowe w...
Już w I kwartale 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla firm z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura. Rozpoczęcie naboru: ...
Do 80% dofinansowania w ścieżce SMART dla MŚP i dużych firmŚcieżka SMART to nowa koncepcja umożliwiająca kompleksowe wsparcie dużych przedsięwzięć, w szczególności badawczo-rozwojowych oraz związanych...
Nabór: Od 3 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. Dla kogo: Dla osoby fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów ro...
Do 85 % dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R Od czerwca do lipca 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ramach działania „Badania, rozwój i innowacje ...
376 MLN DOTACJI NA PRACE B+R i INFRASTRUKTURĘ B+R na Śląsku już w IV kw. 2023!Od 31 października 2023 do 09 stycznia 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ra...