Jesteśmy już 20 owocnych lat na rynku!

logotype 2022

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP

DOTACJA min. 500 tyś. zł na wdrożenie Innowacji Cyfrowych
W marcu 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków dla przedsiębiorstw MŚP z terenu woj. śląskiego w ramach Działania 1.8 FE SL „Innowacje cyfrowe w MŚP" umożliwiający sfinansowanie nowoczesnych narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) w przedsiębiorstwie. Minimalna kwota dotacji to 500 tyś. zł.

Nabór wniosków:
Marzec - kwiecień 2024 r.

Poziom dofinansowania:
Do 85%

Dla kogo:
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
Działanie skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Gdzie:
Realizacja projektów będzie możliwa na terenie całego województwa śląskiego.

Na co:

  • rzeczowe aktywa trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • podnoszenie kompetencji pracowników (niezbędnych do realizacji i utrzymania inwestycji)
  • usługi doradcze

Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT.
Jako element każdej inwestycji możliwe będzie wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem.

Jakie wymogi:

  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT
  • wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego
  • cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych
  • realizacja projektu w ciągu jednego roku
  • przedsiębiorstwo musi funkcjonować na rynku nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata.

Zobacz również

DOTACJA min. 500 tyś. zł na wdrożenie Innowacji CyfrowychW marcu 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków dla przedsiębiorstw MŚP z terenu woj. śląskiego w ramach Działania 1.8 FE SL „Innowacje cyfrowe w...
Już w I kwartale 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla firm z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura. Rozpoczęcie naboru: ...
Do 80% dofinansowania w ścieżce SMART dla MŚP i dużych firmŚcieżka SMART to nowa koncepcja umożliwiająca kompleksowe wsparcie dużych przedsięwzięć, w szczególności badawczo-rozwojowych oraz związanych...
Nabór: Od 3 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. Dla kogo: Dla osoby fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów ro...
Do 85 % dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R Od czerwca do lipca 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ramach działania „Badania, rozwój i innowacje ...
376 MLN DOTACJI NA PRACE B+R i INFRASTRUKTURĘ B+R na Śląsku już w IV kw. 2023!Od 31 października 2023 do 09 stycznia 2024 r. zaplanowano nabór wniosków dla przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego w ra...